Føredrag og kurs: Trygg bruk av eldstad

«Eg trudde ikkje dette var mogleg», er ei tilbakemelding eg ofte får når eg er ute på heimebesøk for å gi tips og råd om fyring.

Som fyringsmeister vil eg tenne gneista for fyringsglede hjå andre. Eg stiller gjerne med kurs og føredrag der eg tek for meg fyring, omn, ved, pipe og utstyr. Her har me fokus på hyggefaktoren, men sjølvsagt også tryggleik og gode fyringsvanar.

Kurset kan tilpassast ulike målgrupper, både for bedrifter og i privat samanheng. Ta kontakt for opplegg og pris.

Fyringsråd og heimebesøk

Ønskjer du tips og råd om korleis du skal få omnen/peisen din til å fungere, tek eg gjerne turen heim til deg for å sjå og teste ut eldstaden.

Då legg eg opp til at me tek oss tid til å fyre opp med tørr og god ved. 
Tid: Ca 2 t hos deg

Peis og piper

Eg murer, monterer og rehabiliterer peisar og piper.

Ta kontakt for rehabilitering av piper i gamle hus eller montering av ny eldstad.